شاعران پیش از رودکی

طاهریان (۸۲۱ تا ۸۷۳ میلادی) نخستین حکومت ایرانی تبار و مستقل ایران بعد از حملهٔ اعراب بودند
دراختلاف بین پسران هارون الرشید، امین و مأمون، طاهر پسر حسین جانب مأمون را گرفت و در جنگی که علی بن عیسی بن ماهان، سردار امین، در ری برضدّ مأمون کرد، طاهر بن حسین او را شکست داد و کشت. هنگامی که مأمون به خلافت رسید به پاس این خدمات طاهر را، برای پاسداری از امنیّت شهر، شُرطه بغداد کرد و چند سال بعد حکومت خراسان را به او داد

صفاریان (۸۷۱ میلادی تا ۱۰۰۳ میلادی)
آل زیار (۹۲۷ میلادی تا ۱۰۹۰ میلادی)
آل بویه (۹۳۵ میلادی تا ۱۰۶۲ میلادی)

غزنویان (۹۷۷ میلادی تا ۱۱۸۶ میلادی)
سلجوقیان (۱۰۳۷ میلادی تا ۱۱۹۴ میلادی)
خوارزمشاهیان (۱۰۷۱ میلادی تا ۱۲۳۱ میلادی)

خیلی‌ها رودکی را پدر شعر فارسی می‌دانند درحالی‌که پیش از او، بسیاری از افراد در دوران پس از اسلام، شعر پارسی می‌سرودند

*************

حنظله بادغیسی،
شاعر فارسی زبان قرن سوم هجری قمری و از نخستین شاعران و گویندگان زبان پارسی است که در عهد طاهریان می‌زیسته‌است

مهتری گر به کام شیر در است      شو خطر کن ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه       یا چو مردانت مرگ رویاروی

*************

ابوسلیک گرگانی

به مژه دل ز من بدزدیدی              ای به لب قاضی و به مژگان دزد

مزد خواهی که دل ز من بردی           این شگفتی که دید دزد به مزد

*************

محمد بن وصیف سگزی:
شاعر قرن چهام هجری و مداح یعقوب لیث صفار بوده است.  محمد بن وصیف این شعر بگفت

ای امیری كه امیران جهان خاصه و عام      بنده و چاكر و مولای و سگ بند و غلام

ازلی خطی در لوح كه ملكی بدهید              به ابی یوسف یعقوب بن اللیث همام

*************

دقیقی طوسی ( متوفی 368 هجری برابر با 978 میلادی)

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی, نخستین شاعری است كه بین تغزل و مدیحه ارتباطی ایجاد كرده است و دومین شاعری است كه به سرودن شاهنامه پرداخته است.

*************

رودَکی  (۸۶۰ – ۹۴۰میلادی ، روستای پنجکنت در تاجیکستان امروزی  منطقه‌ای در نزدیکی سمرقند و نخشب) نخستین شاعر مشهور پارسی‌ در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری

مهم‌ترین اثر او کلیله و دمنه منظوم است. جز آن سه مثنوی از او به ما رسیده و از بقیه اشعارش جز اندکی نمانده‌است
کلیله و دمنه در اصل کتابی ست هندی که در دورهٔ ساسانیان به دستور بزرگمهر و به وسیله برزویه طبیب به پارسی میانه ترجمه شد

از دیگر آثار رودکی می‌توان به سندباد نامه اشاره نمود. اثر سندبادنامه هم از اصلی هندی بوده که از عصر ساسانیان به ایران شده و از ایران به ادبیات عرب و اروپا راه یافته‌ است

Leave a Reply

*

code

 

 

See more website here...

  • Advertise Here
  • Advertise Here
  • Advertise Here
  • Advertise Here