ليست نرم افزارهاى كه براى اين منظور انتخاب كرده ام

اول از همه براى Operating system بابا Linux را انتخاب مى كنيم. كاملا واضح است ولي براى كسانى كه به ويندوز وفادار هستند ميتوانند از پرگرام cygwin استفاده كرده و ان را بر روى ويندوز خود سوار كنند. و براى ذخيره اطلاعات از LDAP. بخاطر اينكه مفتكى است و در ضمن بقيه نرم افزارهاى انتخاب شده را ميتوان راحت سوار كرد و همگى قادر هستند به راحتى بروى ان بنويسند و بخوانند. (LDAP هيچ جيز نيست غير از يك directory كه ميتواند تمام اطلاعات استفاده كننده را ععم از نام و نشانه و پاسپورتها و غيره ذالك در خود ذخيره كند.)

Tucows OpenSRS PartnerPowered by RedHat Linux Rivenditore Cisco Autorizzato

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*