بچه هاى ۱۰ سال پیش ایستگاه قطار دورتموند:

لازم به تذکر است که تمام این آقایان به غیر از چند تا همکنون داراى ید و بزایى هستند و یک پا برژوا براى خودشان و براى شهر دورتموند.
لطفا از گفتن این اسامى در شهر دورتموند خودارى بشود چون امکان کتک خوردنتان در بعضى از موارد ۵۰% است و بنده هیچ گارانتى نمى دهم.
کفن کش, اکبر فنر, محسن رشتى, قابلامه, بیژن حساس, مهدىگره,
حمید دادا, على آواره, اصغر کچل, حمید رشتى, حمید لنین, ممد ترکه,
على خروس, ممد اصفانى, سرهنگ, بره, حسین ریزه, خشایار, بچه فیل,
امیر تپل, کاٌضم جون, شهرام کازینو, خمیر خان, حمید زا, حسین کازانوا
,میشلینگ, اصقر عشق و لات, اردشیر, سیامک لٌوتانزا, قلمبه, علی فولکسى,
عزدین, امام, قورباقه خشکه, پاپانویل, على شواین, مهدى سیاه, ممد خل,
ممد کاین, دیکه بیژن, اصغر سوسکه

noch weiter :-)) … Danke ساواک دورتموند

قلمبه,قندهار , ارسه لوپن , سیاوش , علی اواره ,بهروز نهنگ, علی بنا
مرتض جفنگ, امیر نضافت, حسن پر بچه ,حسن موزی, نش کش, کوش تلخ, بیژن فاساد
رضا ترکه , خیر الله, فردین, محسن توده, بهمن توف توف

3 Comments on “ایستگاه قطار دورتموند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*