مقالات انگلیسی: ieeexplore.ieee.org acm.org link.springer.com wiley.com sciencedirect.com acs.org aiaa.org aip.org ajpe.org aps.org ascelibrary.org asm.org asme.org bioone.org birpublications.org bmj.com emeraldinsight.com geoscienceworld.org icevirtuallibrary.com informahealthcare.com informs.org ingentaconnect.com iop.org jamanetwork.com joponline.org jstor.org mitpressjournals.org nature.com nrcresearchpress.com oxfordjournals.org royalsocietypublishing.org rsc.org rubberchemtechnol.org sagepub.com scientific.net spiedigitallibrary.org springermaterials.com tandfonline.com …

سایتهای علمی Read more »

خانه خانم جان دارای يک شاه ‌نشین در جبهه جنوبی، دو حیاط اندرونی و بیرونی وهفت اطاق که دو تا از انها  تودر توبود اتاق شاه ‌نشین يا هفت دری يا اُرُسی دارای شیشه‌کاری بود این شیشه‌کاری‌ها روی هفت لنگه …

خانه خانم جان Read more »

نگاهی به تاریخ ایران Medes Achämenidisches Seleucids Sassanians Arabs Seljuken und Mongolen Timurids and Turkmen Safavid Afshari Zand Qajar Pahlavi Islamic Republic Medes Vor-Achämenidisches (von 7,000 v. Chr.) 4,000-2,000 The First Cities Emerge in Mesopotamia: 4000-3000 BCE (Iraq) Bronze Age …

Highlights of Iran’s history Read more »