اگرداستان این شعرها را (حداقل ۲ تا)  نمیدانی اسمت ایرانیه وایرانی نیستی بروماستت را بخور وخودتو جرنده برا نام خلیج فارس

امیر نصر سامانی تصمیم می گیرد به همراه سپاهیانش به طور موقت در باد غیس (در خراسان آن زمان) اقامت کند، اما خوش آب و هوا بودن این منطقه اقامت امیر را طولانی می کند. لشکریان که دلتنگ شده بودند و نمی‎خواستند بیشتر در آنجا بمانند جرات بیان خواسته‎ی خود را با امیر نداشتند و از رودکی می‎خواهند امیر را به بازگشت ترغیب کند. رودکی که امیر را خوب می‌شناخت تصمیم می‌گیرد با سرودن شعری بخت خود را برای راضی کردن امیر به بازگشت به بخارا بیازماید. رودکی در حضور امیر چنگ زنان قصیده‌ی «بوی جوی مولیان آمد همی» را آغاز می کند. امیر با شنیدن قصیده‌ی رودکی چنان دلتنگ می‌شود که بی کفش و رخت سفر سوار بر اسب تا بخارا می‌تازد!

یاد یار مهربان آید همی
بوی جوی مولیان آید همی

سلطان محمود پرسيد:«اين شعر از کيست که در آن روح مردانگي وجود دارد؟»

من و گرز و میدان افراسیاب
اگر جز به کام من آید جواب

وقتي فرخي سيستاني به دربار غزنه آمد، در شعر و شاعري به كمال رسيده بود و نيازي به شاگردي نداشت

با حله تنیده ز دل بافته ز جان
با کاروان حله برفتم ز سیستان

شبی سلطان محمود غزنوی درحالت مستی! زلف (ایاز) رابرید وچون به حال آمد،از کرده پشیمان گشت وغمین شد.عنصری، شاعر دربار برای خوشی خاطر سلطان بداهتا رباعی زیر را سرود و به سلطان خواند

چه جای به غم نشستن وخاستن است
گرعیب سر زلف بت از کاستن است
کآرایش سروهم ز پیراستن است
روز طرب ونشاط ومی خواستن است

مولانا – دیوان شمس

بایدت برخود وبر شمس وقمر خندیدن
ای منجم اگرت شق قمرباور شد

میرزا محمد فرخی یزدی ملقب به تاج الشعرا و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه و دموکرات صدر مشروطیت، سردبیر نشریات حزب کمونیست ایران از جمله روزنامه طوفان

دست خود زجان شستم ازبرای آزادی
آن زمان که بنهادم سربه پای آزادی
می توان تورا گفتن پیشوای آزادی
دامن محبت را گر کنی زخون رنگین

انوری از شاعران بزرگ سده ی ششم هجری است

در تهنیت عید و مدح ناصرالدین ابوالفتح طاهرابوالفتح طاهر

گفتم که خیرهست، مرا گفت بازدار
شاگردکی که داشتم از پی همی دوید
عید تو در وثاق نشسته درانتظار
تو گرم کرده اسب به نظاره‌گاه عید
چه تنگها شکرکه به خروارها نگارگفتم
عیدی چگونه عیدی چون تنگها شکر
این مرده ریگ را توبه آهستگی بیار
کلید حجره به من ده توبرنشین

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*